بازی جوانمردانه

رعایت حریم شخصی

اطلاعات حساب کاربری، تراکنش ها و سایر اطلاعات مشتریان کاملا محرمانه می باشد و در هیچ شرایطی قابل مشاهده و یا ارایه طرف سوم نمی باشد مگر با موافقت صاحب حساب کاربری.تمامی بازی ها روی سرور های قدرتمند و کاملا ایمن اجرا می شوند تا از هرگونه تقلب و دستکاری مصون باشند.تمامی تراکنش ها در پایگاه های داده با تدابیر لازم امنیتی توسط متخصصان ما نگهداری و حفاظت می شوند.

اصل تصادفی بودن

تمام بازی هایی که در Betammo اجرا می شوند همگی بر مبنای فرایندهای کاملا تصادفی برنامه ریزی شده اند و  از پیچیده ترین الگوریتم ها و مولدها  برای رعایت بازی جوانمردانه بر حسب تصادفی بودن استفاده می کنند.